اینفوگرافی

اینفوگرافیک اجرای طرح عیدانه سازمان ملی استاندارد ایران

1402/12/27 یکشنبه

طرح عیدانه در هر استان با محوریت استاندار، به عنوان رئیس شورای استاندارد به اجرا می‌رسد.