اینفوگرافی

تعامل بین دستگاهی استاندارد با ادارات استان

1401/11/16 یکشنبه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، در راستای تعامل بین دستگاهی، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی با وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان دیدار نمودند.