social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

چهارشنبه1403/4/13

14:10:0

59

برگزاری نشست هم اندیشی با آزمایشگاه‌های همکار در اداره کل استاندارد استان لرستان

نشستی با حضور مدیران و کارکنان آزمایشگاه های همکار در محل اداره کل استاندارد لرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، مرتضی رهنما سرپرست استاندارد استان در این نشست با اشاره به موفقیت سازمان ملی استاندارد ایران در ارزیابی همترازی و عضویت ایران در اتحادیه آسیا و اقیانوسیه گفت: اولین تاثیر این همترازی بر روند تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و ارتقاء جایگاه آنها خواهد بود و آزمایشگاههای همکار باید با دریافت گواهی 17025 توان فنی و علمی خود را به معرض نمایش بگذارند.
وی در ادامه افزود: اثبات اصل بی طرفی و نبود تعارض منافغ یکی از اصول تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها است که در بررسی‌ها باید محقق شود.
در ادامه این نشست، آخرین تغییرات دستورالعمل‌ها و قوانین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با توجه به موفقیت سازمان ملی استاندارد ایران در ارزیابی همترازی بین المللی، توسط رئیس اداره تایید صلاحیت استان اطلاع رسانی شد.
بنا بر این گزارش در این نشست، آزمایشگاه‌ها با فرآیند اخذ تایید صلاحیت براساس استاندارد 17025 آشنا شدند.
در پایان نشست، مدیرکل استاندارد لرستان به نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات ارائه شده توسط آزمایشگاه های همکار پاسخ داد و بندها و الزامات مرتبط آزمایشگاه‌های همکار در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط واحد حقوقی آموزش داده شد.