1398/3/11 شنبه
شنبه 25 فروردین 1403   18:19:32
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 25 فروردین 1403 17:31:28

1398/3/11 شنبه
1396/1/23 چهارشنبه
خدمات اداره کل - اداره کل استاندارد لرستان

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی ( 10031455000 )

شناسه خدمت​(10031455100)  شناسه خدمت(10011455101)

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ( 13011456000 )

شناسه خدمت(13011456100)    شناسه خدمت(13011456101)  شناسه خدمت(13011456102)   شناسه خدمت(13011456103)      شناسه خدمت(13011456104)      شناسه خدمت(13011456105)

نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تولید کالا ( 10031457000 )

  شناسه خدمت(10031457100)     شناسه خدمت(10031457101​)

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی ( 10031458000 )

شناسه خدمت(10031458100​)                  شناسه خدمت(10031458101​)

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی ( 10031459000 )

شناسه خدمت(10031459100)   شناسه خدمت(10031459101​)     شناسه خدمت(10031459102)     شناسه خدمت (10031459103)    
 
 
فايلها
bayaniye.pdf 188.452 KB
Service.htm 26.932 KB
10031458100.pdf 89.951 KB
10031459100.pdf 118.796 KB
10031459102.pdf 60.303 KB
10031459103.pdf 74.861 KB
13011456100.pdf 140.588 KB
13011456101.pdf 137.183 KB
13011456103.pdf 192.695 KB
13011456105.pdf 160.349 KB
10031455100 (1).pdf 127.332 KB
10031455100.pdf 127.332 KB
10031457100.pdf 127.234 KB
10031457101.pdf 90.686 KB
13011456104.pdf 130.163 KB
10011455101-tadvin-binolmalali.pdf 525.49 KB
10031458100-coc.pdf 734.076 KB
10031458101-taein-mahiat.pdf 574.006 KB
10031459101-polomp-tozin.pdf 710.724 KB
13011456100-taeid-salahiat-az-hamkar.pdf 759.187 KB
10011455100-tadvin-meli.pdf 560.47 KB
13011456102-----taeed-salahit-govahidahandeh.pdf 130.86 KB
بيشتر
.