1398/3/11 شنبه
چهارشنبه 9 اسفند 1402   11:57:54
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 9 اسفند 1402 11:57:20

لیست نظرسنجی خدمات لرستان
جستجو نظرسنجی
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات

نام استان نظردهندهسامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟توضیحات
لرستان
سامانه نظارت براجرای استاندارد
عالی

لرستان
سامانه نظارت براجرای استاندارد
متوسط

لرستان
سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
عالی

لرستان
سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
عالی
سلام
1399/11/22 چهارشنبه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل استاندارد استان لرستان می باشد
.