دسترسی سریع

بازرس اداره کل استانداردلرستان
1400/1/31 سه‌شنبه
به استحضار می رساند به استناد بند 1 ماده 9 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 تاریخ 1395/12/28، هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از نقض قوانین و مقررات در دستگاه اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی گزارش فرماید. بر این اساس در صورت هرگونه انتقاد، شکایت یا پیشنهادی می توانید به طرق ذیل با بازرس اداره کل ارتباط برقرار فرمایید:

جناب آقای علی ابراهیمی (بازرس اداره کل استاندارد لرستان):
تلفن تماس:06633238393 داخلی 116
تلفن همراه آقای ابراهیمی : 09353829415 
فکس : 06633213026
آدرس : لرستان، خرم آباد، میدان 22 بهمن، بلوار ولیعصر، اداره کل استاندارد لرستان، کد پستی:6814993484