1398/3/11 شنبه
چهارشنبه 9 اسفند 1402   12:47:14
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 9 اسفند 1402 12:42:40

1400/4/27 یکشنبه
                     
                  لیست خطوط تلفن داخلی ومستقیم اداره کل استاندارد لرستان -شهرستان بروجرد
تلفن داخلی نام ونام خانوادگی ردیف تلفن داخلی نام نام خانوادگی ردیف
147 آبدارخانه 21 129 آقای حسینی فرد 1
124 آقای میربیک 22 112 آقای ویسی 2
110 آقای منصوری 23 115 ذیحساب 3
127 آقای چنگایی 24 116 خانم شیرازی 4
117 دیوان محاسبات 25 160 خانم بشیری 5
169 آقای ابراهیمی 26 145 آقای یخچالی 6
131 آقای طاهری نیا 27 123 آقای محمدی 7
127 آقای رسولی 28 165 خانم هدایت 8
166 خانم کشوری 29 168 آقای غلام ز اده 9
467 مدیر کل 30 131 آقای یاری 10
109 آقای امیری- آزمایشگاه 31 113 آقای مهاجر 11
153 خانم رضایی 32 151 آقای دالوند 12
141 اقای عزیزپور 33 104 خانم کمالوند 13
33227307 تلفن خانه 132 آقای مرادی فر 14
33217308 132 آقای کریمی 15
33242805 0
101

تلفن خانه(داخلی)
16
33242806
33238393
33206954 حراست 109 آقای امیری-حراست 17
33213026 فاکس 130 خانم شرفی 18
33219277
33227305
دفتر مدیر کل 110 آقای منصوری 19
33229276 معاون ارزیابی انطباق - نقلیه 20
42305670
42303570
42309626
اداره شهرستان بروجرد

 
1400/1/7 شنبه
1399/11/22 چهارشنبه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل استاندارد استان لرستان می باشد
1398/3/11 شنبه
1397/4/9 شنبه
استعلام پيامكي
سامانه پيامكي 10001517 جهت استعلام وضعيت پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد (از طريق ارسال كد رهگيري 10 رقمي) در اختيار هموطنان عزيز ميباشد.تدوین استاندارد ملی و  مشارکت در استانداردهای بین المللی - شناسه خدمت  10031455000  
 
 استعلام استانداردهای ملی موجود  استعلام استانداردهای ملی باطل شده
 استعلام پیشنهادات کمیته برنامه ریزی استعلام اولویت های تدوین استاندارد ملی
استعلام پیش نویس استاندارد های ملی جستجوی منایع و موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استانداردهای ملی

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی- شناسه خدمت 13011456000
 
استعلام آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای گواهی دهنده تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی خدماتی تایید صلاحیت شده
استعلام کارشناسان استاندارد تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای آموزشی همکار تایید صلاحیت شده

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا - شناسه خدمت 10031457000
استعلام واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استعلام پروانه های کاربرد علامت استاندارد
استعلام استانداردهای ملی اجباری استعلام و پیگیری وضعیت درخواست صدورتاییدیه آسانسور لرستان
استعلام فروشندگان معتبر آسانسور در لرستان استعلام تجهیزات تفریحی ایمن سازی شده در سطح کشور

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی- شناسه خدمت 10031458000
فهرست کالاهای مشمول نظارت ، قوانین و آیین نامه ها ، فهرست شرکتهای بازرسی و سایر موارد مرتبط با فرایندهای صادرات و واردات
 

  ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی - شناسه خدمت 10031459000
فهرست آزمایشگاه های همکار قانونی در زمینه وسایل توزین سبک ،‌آزمون دوره ای نازل سوخت مایع و باسکولهای سنگین لرستان
1399/11/22 چهارشنبه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل استاندارد استان لرستان می باشد
.