social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

دوشنبه1401/5/24

10:29:5

642

اطلاعیه مصاحبه جذب نیروی قرارداد کار معین

داوطلبان گرامی
با آرزوی صحت و سلامتی و اطمینان بخشی از رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در فرآیند مصاحبه حضوری توسط این اداره کل و همچنین تقاضای رعایت نکات بهداشتی توسط داوطلبان، به اطلاع می رساند مصاحبه بکارگیری نیروی قرارداد کار معین، راس ساعت 8 روز پنجشنبه مورخ 27/05/1401 در محل اداره کل استاندارد استان لرستان انجام می شود.
حسب الزامات مقرر در انجام فرآیند مصاحبه، بدین وسیله نکات حائز اهمیت به شرح زیر به منظور رعایت عدالت، شفاف سازی، امانتداری و برقراری نظم و ترتیب در انجام مصاحبه به اطلاع می رساند:
1- انجام مصاحبه بر اساس فرم مربوطه در زمینه دانش و مهارت شغلی، و آشنایی با قوانین تقویت و توسعه نظام استاندارد، مدیریت خدمات کشوری، و رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
2- گروه مصاحبه در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 27/05/1401 مستقر می باشند.
3- نظارت بر حسن انجام امور در مصاحبه توسط نماینده / نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان (در صورت لزوم)، و معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل استاندارد لرستان انجام می شود.
4- مکان مصاحبه (که با نصب تابلو و علامت مشخص خواهد شد) واقع در خرم آباد، میدان 22 بهمن، انتهای بلوار ولیعصر، روبروی هنرستان فنی، اداره کل استاندارد استان لرستان، سالن جلسات تعیین شده است.

سایر موارد:
1- مصاحبه شوندگان مکلفند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی- شناسنامه) حداقل نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده در محل انجام مصاحبه حضور یابند (اصل مدارک و مستندات نیز تحویل شود).
2- در صورت عدم مراجعه به موقع مصاحبه شونده به محل مصاحبه، به منزله غیبت تلقی و فرم مصاحبه با درج عبارت «غیبت» با امضای کمیته مصاحبه صادر می گردد. لذا هر گونه مراجعه بعد از وقت مقرر و طرح درخواست تجدید زمان مصاحبه قطعا به لحاظ زمانبندی معمول، عملی و مقدور نخواهد بود.