social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

مدیرکل

بیش از 5 هزار فرآورده از واحدهای تولیدی و عرضه بررسی و پایش شد
در طرح کنترل کم‎‌فروشی در لرستان:

بیش از 5 هزار فرآورده از واحدهای تولیدی و عرضه بررسی و پایش شد

سه‌شنبه9خرداد1402